Bibelordet

Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt.

1 Korinthierbrevet 15:42

Dagens tanke:

Den som kan finna en mening förborgad i det till synes meningslösa har funnit en väg till tröst. Den kan aldrig pådyvlas någon utifrån, men många vittnar om att den kan upptäckas längst nere på botten av förtvivlans brunn. Och det gäller inte bara inför döden.

Tidigare bibelord

Dagens poddar