Bibelordet

Du är densamme, dina år har inget slut. Dina tjänares barn skall bo här och deras barn leva trygga hos dig.

Psaltaren 102:28-29

Dagens tanke:

Vi fruktar att mänsklighetens tid på vår planet har ett slut. Hur det nu är med den saken så ligger det en djup tröst i tanken att vårt öde sist och slutligen vilar i Skaparens kärleksfulla händer, han som från början ville oss och vars år aldrig tar slut.

Tidigare bibelord

Dagens poddar