Bibelordet

Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon.

Uppenbarelseboken 21:3-4

Dagens tanke:

Visst är väl detta ett lidande folks förtvivlade dröm i hopplöshetens tid. Men drömmars kraft ska inte underskattas.

Var kommer de förr resten ifrån, de där drömmarna som får tårarna att sina av ett trotsigt hopp?

Gud kan vara hos oss på oväntade sätt.

Tidigare bibelord

Dagens poddar