Bibelordet

Jag säger er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv.

Johannesevangeliet 5:24

Dagens tanke:

Varför kan Gud inte bara innesluta oss utan krav?

För att han respekterar vår fria vilja.

Skulle vi för övrigt gå med på att Gud utan vårt medgivande gjorde om oss så att vi passar för hans rike?

Sådan är inte Gud.

Tron är varje människas självständiga val.

Tidigare bibelord

Dagens poddar