Bibelordet

Krigets vapen skall förintas. Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände.

Sakarja 9:10

Dagens tanke:

Vapen kan underkuva och härska, men de dödar samtidigt människors tillit, kreativitet och samarbetsvilja. Därför vinner alltid freden till sist. Bara omsorg, välvilja och respekt omsatt i samarbete, förtroende och solidaritet kan bygga välstånd och trygghet.

Tidigare bibelord

Dagens poddar