Bibelordet

Jag vill höra vad Gud säger.

Psaltaren 85:9

Dagens tanke:

Det fattas inte röster i samtiden, inte heller kanaler för dem att nå oss. Våra öron är ofta igenpluggade och fyllda med budskap vi själva valt.

Så hur visar det sig att vi vill höra vad Gud säger – om vi nu faktiskt vill det?

Tidigare bibelord

Dagens poddar