Bibelordet

Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.

Markusevangeliet 1:15

Dagens tanke:

Guds rike är där Guds vilja sker, sägs det. Och Gud är ju Kärleken!

I den genuina kärleken, fri från egoism och självhävdelse, är Guds rike verksamt. Och i takt med att vi rör oss i den riktningen förstår vi vem Gud är och vad han vill oss.

Tidigare bibelord

Dagens poddar