Bibelordet

När det kom soldater och frågade honom: “Och vi, vad skall vi göra?” sade han till dem: “Pressa inte av någon pengar med våld eller hot.”

Lukasevangeliet 3:14

Dagens tanke:

Man behöver inte bära svärd för att öva utpressning, det finns mer sublima sätt. Inte sällan utnyttjar vi till exempel människors dåliga samveten.

Sens moralen är kort och gott denna: Utnyttja aldrig ett övertag.

Tidigare bibelord

Dagens poddar