Bibelordet

Stor är Herren, högt är han prisad, ingen kan fatta hans storhet.

Psaltaren 145:3

Dagens tanke:

Det är stort att vilja förstå och bli förstådd, att vila i kärlekens tillit också i de gränsland där hjärnan ohjälpligt tappar greppet.

Tidigare bibelord

Dagens poddar