Bibelordet

Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte.

Psaltaren 145:13

Dagens tanke:

Detta är i sanning ett glatt budskap i en tid när själva jorden darrar under våra fötter. Fast hur ska vi kunna ta till oss det? Ja, vad är alternativet? Inte verkar vi reagera mera rationellt om vi tror oss var räddningslöst utkastade i universum.

Tidigare bibelord

Dagens poddar