Bibelordet

Hon ropade med hög röst: “Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig.”

Lukasevangeliet 1:42

Dagens tanke:

Den välsignelse som uttalades över Maria och hennes son, Jesus, utgjorde verkligen inget skydd mot lidanden och ond bråd död. Det finns inget sätt för en människa att undslippa svårigheter, men Guds välsignade närvaro kan bära genom mörka passager.

Tidigare bibelord

Dagens poddar