Bibelordet

Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig.

Matteusevangeliet 10:38

Dagens tanke:

“Jag ville bara dö” säger vi ibland när vi har gjort bort oss och kanske ska de här orden ses som en inbjudan att ha vår identitet i Kristus, inte i oss själva. I korset ligger en oväntad befrielse: vad skulle kunna skada mig när det värsta redan har hänt?

Tidigare bibelord

Dagens poddar