Bibelordet

Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud.

Efesierbrevet 2:19

Dagens tanke:

Att ha ett hem hos Gud. Smaka på det! Med den insikten blir det orimligt att göra skillnad på folk och folk eller att utesluta “främlingar som äger samma medborgarskap som de heliga”.

Tidigare bibelord

Dagens poddar