Bibelordet

De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom.

Matteusevangeliet 2:11

Dagens tanke:

Är det där skon klämmer, att vi inte vågar oss in i “huset”? För tänk om där är obekvämt och obehagligt och om barnet inte är som vi förväntar oss?

Men inte är det väl bättre att aldrig gå in än att våga sig in för att själv bilda sig en uppfattning om Jesus?

Tidigare bibelord

Dagens poddar