Bibelordet

De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra.

Matteusevangeliet 2:11

Dagens tanke:

Gåvor säger ofta mer om givaren än om mottagaren, vi ger bort det vi själva uppskattar. Kanske är det poängen när vi närmar oss Gud, att vi i första hand ska ge honom det som betyder mest för oss? Var inte blyg, öppna kistan och räck fram gåvan!

Tidigare bibelord

Dagens poddar