Bibelordet

Släkte går och släkte kommer, jorden är evigt densamma. Solen går upp och solen går ner, så skyndar den tillbaka till platsen för sin uppgång.

Predikaren 1: 4-5

Dagens tanke:

Tänker man efter vore väl kaos långt mer rimligt än ordning om nu materian skulle ha uppkommit av en slump. Idén om en ordnande skaparhand förefaller mot den bakgrunden rimligare än att solen på något egendomligt vis själv skulle ha uppfunnit sitt kretslopp.

Tidigare bibelord

Dagens poddar