Bibelordet

Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna.

Psaltaren 36:6

Dagens tanke:

Vi tänker oss gärna Guds nåd och trofasthet som ett koseligt täcke som stoppas om oss som skydd mot all världens ondska. Psalmisten däremot verkar övertygad om att hela universum, från jordytan till himlapällen, är omslutet av Guds nåd.

Tidigare bibelord

Dagens poddar