Bibelordet

Jag föresatte mig att med vishet utforska och undersöka allt som sker under himlen. Tungt är det arbete Gud har lagt på människan.

Predikaren 1:13

Dagens tanke:

Vetenskapligt arbete sker alltså på direkt uppdrag av Gud, inte, som det ibland hävdas, på tvärs med Guds vilja. Jesus kallar sig Sanningen, och om han har rätt måste ju allt sanningssökande vara värt att uppmuntra.

Tidigare bibelord

Dagens poddar