Bibelordet

Guds ord tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.

Hebreerbrevet 4:12

Dagens tanke:

Ord formar både tanke och handling. Elaka ord sårar. Goda ord läker. Struntprat föder strunt. Visdomsord gör människan klok.

Den som utsätter sig för Gudsord formas omärkligt till likhet med sin Skapare.

Tidigare bibelord

Dagens poddar