Bibelordet

Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.

Johannesevangeliet 6:68-69

Dagens tanke:

Av orden förstår vi. Ibland är det ju så att ord tar tag. Sorlet liksom tystnar, det uppstår en andlös, bävande förväntan som landar i tystnad och eftertanke: orden landar, gror och bär frukt. Ibland direkt, ofta långt senare. Det är en nåd att rätt kunna lyssna in det eviga livets ord.

Tidigare bibelord

Dagens poddar