Bibelordet

Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen.

Psaltaren 130:6

Dagens tanke:

Nog längtar vi allt. Efter fred. Efter en natur i balans. Efter närhet och kärlek.

Många vittnar om att den som riktar sin längtan till Herren på något förunderligt sätt upplever att den stillnar i tillit och tillförsikt.

Tidigare bibelord

Dagens poddar