Bibelordet

Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria.

Psaltaren 130:7

Dagens tanke:

Var och en som någon gång fått nåd kan förstå känslan av befrielse. Så har också var och en av oss makten att befria, så sant vi har makten att förlåta. Och ju fler vi befriar, desto bättre blir världen – för oss alla.

Tidigare bibelord

Dagens poddar