Bibelordet

Ge åt den vise, så blir han ännu visare, undervisa den rättfärdige, så blir han klokare.

Ordspråksboken 9:9

Dagens tanke:

Visheten är eftertänksam, reflekterande och konstruktiv och den som vill leva rätt tar in sin omgivnings reaktioner och lär av dem. En sådan gemenskap startar inga krig, men den skapar möjligheter och välfärd åt sig själv och sitt sammanhang.

Tidigare bibelord

Dagens poddar