Bibelordet

Han (Herren) har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Lukas 1:48

Dagens tanke:

Tonåringens längtan att bli sedd och berömd föddes uppenbarligen inte med sociala medier. Men bara den som likt Maria förstår att först vila i Herrens blick kan rätt hantera massornas bifallsrop. Det måste välva sig en himmel över strålkastarljuset.

Tidigare bibelord

Dagens poddar