Bibelordet

Herren störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa.

Lukas 1:52

Dagens tanke:

Härskare måste kanske vi maktlösa nöja oss med att överlämna i Guds händer. Men ingen av oss är så vanmäktig att hon inte förmår att likt Gud upphöja de ringa.

Tänk om det är så härskare till slut störtas från sina troner?

Tidigare bibelord

Dagens poddar