Bibelordet

Välsignad den som kommer i Herrens namn!

Psaltaren 118:26

Dagens tanke:

Att komma i Herrens namn måste väl vara att vilja likna uppdragsgivaren i tanke, ord och handling. Välsignad den människa som frågar sig vad det kan betyda inför varje uppgift, liten som stor.

Tidigare bibelord

Dagens poddar