Bibelordet

Herren är Gud. Han gav oss ljus.

Psaltaren 118:27

Dagens tanke:

Vilken lysande sammanfattning av livets gåta!

För vad vore vi, och världen, utan ljus? Svaret är att vi inte fanns alls.

Tanken svindlar – och landar i ofattbar tillit bortom tankens förmåga, invid aningens yttersta gräns.

Tidigare bibelord

Dagens poddar