Bibelordet

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

Psaltaren 118:29

Dagens tanke:

Så landar vi till sist där, i att Gud är god och nådefull. Hur skulle vi annars orka med att leva?

Är det inte därför vi älskar psaltaren, för att den trotsigt hälsar oss från en god Gud?

Tidigare bibelord

Dagens poddar