Bibelordet

När han (Jesus) till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors.

Filipperbrevet 2:7

Dagens tanke:

En Gud som är som vi vore ju meningslös, lika meningslös för oss som en Gud som är onåbar och oberörbar i sin helighet. Skaparens lösning på det problemet är alltså att bli som en av oss och i praktisk handling visa hur ett sant och äkta liv kan gestaltas.

Tidigare bibelord

Dagens poddar