Bibelordet

Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast.

Hebreerbrevet 10:23

Dagens tanke:

Hopp måste kunna kroka tag i något utanför sig självt. Är det inte detta den inre dialog som får oss att orka leva handlar om? Den som medvetet sträcker sig mot det hopp som Bibeln beskriver rör sig mot en trygghet som också kan räckas vidare till andra.

Tidigare bibelord

Dagens poddar