Bibelordet

Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig.

Johannesevangeliet 14:21

Dagens tanke:

Den som älskar ger den älskade total frihet, ty sådan är kärleken.

Den som älskar är beredd till total underkastelse under den älskade, ty sådan är också kärleken.

I detta till synes olösliga växelspel lever all sann kärlek, även den mellan Gud och människa.

Tidigare bibelord

Dagens poddar