Bibelordet

Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden.

Psaltaren 23:5

Dagens tanke:

I Psaltaren får till och med den pinsamma skadeglädjen plats, och därtill festens ofta ifrågasatta överdåd. Herren är tydligen inte en ogin gud, han missunnar inte sina barn vare sig festyra eller läckra rätter.

Tidigare bibelord

Dagens poddar