Bibelordet

Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill.

1 Petrusbrevet 5:2

Dagens tanke:

Det är en enorm skillnad mellan en ledare som uppmärksamt tjänar de sina och en som motvilligt gör det som krävs. En god herde ber för sin hjord, ty förbön är en väg till identifikation, klarsyn och god vägledning för att tillsammans uppfatta Guds goda vilja.

Tidigare bibelord

Dagens poddar