Bibelordet

Vår Herre är stor, hans kraft är väldig, hans vishet är utan gräns.

Psaltaren 147:5

Dagens tanke:

Vårt behov av att luta oss mot någon som är både mäktig och klok verkar också vara utan gräns. Och var gränsen går mellan verklighetsflykt och sund förtröstan kan bara uppfattas av erfarenhet över tid.

Tidigare bibelord

Dagens poddar