Bibelordet

Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig själv.

Galaterbrevet 5:14

Dagens tanke:

Tron på nya lagar som bot mot all sköns kriminalitet och orättvisor breder ut sig, trots att seklers erfarenhet borde ha lärt oss att hänsyn, medkänsla och omtanke bygger ett mycket säkrare och bättre samhälle än lagparagrafer någonsin kommer att leda till.

Tidigare bibelord

Dagens poddar