Bibelordet

Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär.

Galaterbrevet 5:16

Dagens tanke:

Guds rike är invärtes i oss, enligt Jesus. Representerat av den där rösten som brukar ge osviklig vägledning om vi bara lyssnar. När vi ger efter för fördärvsrösterna är det sällan för att vi inte vet bättre, utan för att vi väljer att inte lyssna till samvetets röst.

Tidigare bibelord

Dagens poddar