Bibelordet

Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett.

Johannesevangeliet 17:11

Dagens tanke:

Den som svarat ja i en vigsel vet det kan vara både underbart och skrämmande att bli ett med någon. Det gäller ju också den absoluta friheten i att vara utan band.

Men ensam är inte stark och det ligger både vila och frihet i att vara ett med Gud och varandra.

Tidigare bibelord

Dagens poddar