Bibelordet

När ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull.

Matteusevangeliet 6:7

Dagens tanke:

Bön i en större grupp riskerar alltid att urarta till uppvisning och också den som ber offentligt måste inse att bönen riktas till Gud, inte till dem som hör på. Det hindrar inte att söka formuleringar som gör att också de som lyssnar kan göra bönen till sin.

Tidigare bibelord

Dagens poddar