Bibelordet

Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten.

Efesierbrevet 2:20

Dagens tanke:

Att “fogas in” är väl inte riktigt tidens melodi. Men vem vill inte vara insatt i ett meningsfullt sammanhang? Den som utan allt tvång funnit sin plats i skapelsen brukar vittna om att det faktiskt ger både mening och frihet åt livet.

Tidigare bibelord

Dagens poddar