Bibelordet

Den hjälplöse reser han ur gruset, den fattige lyfter han ur dyn. Han ger dem rum bland furstar, bland furstarna i sitt folk.

Psaltaren 113:7-8

Dagens tanke:

De bibliska texternas fokus på den hjälplöse och fattige är överväldigande, inte minst i ljuset av de samhällsystem som rådde när de skrevs. Här har den kristna kyrkan ett föredöme och ett arv att förvalta!

Tidigare bibelord

Dagens poddar