Bibelordet

Det år då Noa blev 600 år, den sjuttonde dagen i andra månaden, den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och himlens dammluckor öppnades.

1 Moseboken 7:11

Dagens tanke:

Varför är Bibeln ibland så överraskande exakt med tidsangivelser?

Kanske för att stryka under att det handlar om en verklig händelse, något som ägt rum i vår gemensamma historia?

Tidigare bibelord

Dagens poddar