Bibelordet

Herren stängde igen om Noa. Då kom floden över jorden. Den varade i fyrtio dagar, och det kom så mycket vatten att arken lyftes och flöt.

1 Moseboken 7:16-17

Dagens tanke:

Intressant rollfördelning mellan Herren och Noa i den här berättelsen. Herren tar initiativ, förklarar uppgiften och ger ritningar. Sedan bygger Noa och samlar in djuren.

Men Herren stänger dörren om dem.

Kanske behövde Noa den bekräftelsen?

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar