Bibelordet

Tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma.

1 Korinthierbrevet 1:26

Dagens tanke:

En märklig sak med kristendomen är att den envisas med att vända på perspektiven. Det är de sjuka, de fattiga, barnen och kvinnorna – som saknade status när kristendomen föddes – som konstant lyfts fram. Alltid i syfte att ge de åsidosatta ett bättre liv.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar