Bibelordet

Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet.

Romarbrevet 8:17

Dagens tanke:

Bibeln verkar ofta förutsätta att lidande är en självklar och oundviklig del av en Jesuslärjunges liv. Lidande ska aldrig uppsökas, förhärligas eller förminskas, men det kan icke desto mindre uppstå situationer då det är en omistlig del av lärjungaskapet.

Tidigare bibelord

Dagens poddar