Bibelordet

Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde?

Lukasevangeliet 16:11

Dagens tanke:

Leder alltså pengar och ägande ohjälpligt till ohederlighet?

Kanske inte.

Men det finns så oändligt många förment goda skäl att slira på sanning och rätt för något större eller långsiktigt gott och så många undanflykter knutna till pengar och förvaltarskap.

Tidigare bibelord

Dagens poddar