Bibelordet

De (fariseerna) binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem.

Matteusevangeliet 23:4

Dagens tanke:

Vi instämmer gärna i Jesus angrepp på sin tids fariséer. Men kanske borde vi fundera över om inte också vi lägger bördor på människornas axlar genom medvetna eller underförstådda regler som bör iakttas för att bli godkänd som en del av flocken.

Toppartiklar just nu

Tidigare bibelord

Dagens poddar