Bibelordet

Ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder.

Matteusevangeliet 23:8

Dagens tanke:

När väckelserörelsen var ung ansågs det förmätet att kalla sig “predikant” eller, än mer, “pastor”. Hellre sa man “Herrens tjänare” eller “Herrens vittne”.

Språkbruket bör naturligtvis vara samtida och begripligt, men historien kan ändå väcka eftertanke.

Tidigare bibelord

Dagens poddar