Bibelordet

Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare, ty han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans hjord.

Psaltaren 95:6-7

Dagens tanke:

Att vara ett får i en hjord innebär oundvikligen ett stort mått av underkastelse under herden och att bejaka tillhörigheten till flocken. Men att hjorden skapar skydd och gemenskap och herden ger trygg vägledning utesluter inte självständigt tänkande.

Tidigare bibelord

Dagens poddar