Bibelordet

Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss.

Johannesevangeliet 17:21

Dagens tanke:

Troende människor är ibland irriterade över att omvärlden inte vill tro. Men enligt Jesus sitter de själva med nyckeln: han förklarade att om de som tror “är ett” och förblir i Gud så kommer världen att tro.

Så vad är alltså orsaken till världens otro?

Tidigare bibelord

Dagens poddar