Bibelordet

Herren svarade henne: »Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs.

Lukasevangeliet 10:41-42

Dagens tanke:

De till synes oändliga valmöjligheter vi har i dag i vår del av världen har blivit mera börda än frihet. Kanske är det just därför viktigare än någonsin att vi stannar upp och reder ut vad som verkligen behövs. Tänk om den insikten är nyckeln till ett gott liv?

Tidigare bibelord

Dagens poddar